Vi flytter våre møter til Betania Stathelle sitt bygg!

Livets Vann på flyttefot.

Siden 1996 har Livets Vann hatt sine møter på Bamble Videregående skole. Det har vært en flott tid. Etter at vi solgte kirkebygget vi bygde i 1987 til Pinsemenigheten Betania i 1994, leide vi i en tid møtelokale av Betania. Fra 1996 åpnet det seg en mulighet til å leie lokaler på Bamble Videregående skole.

Read More

Naturlig overnaturlig!

Jeg vil gjerne utfordre deg til å se ditt liv i evighets perspektiv. Om vi klarer det vil livet vårt få en bedre balanse og vi får et bedre grunnlag til å ta valg i ulike saker. Med balanse tenker jeg på at våre liv ikke bare blir en prikk på Guds evige tidsakse, men

Read More

Hva kjennetegner en Foursquare menighet?

En Foursquare menighet kan ha mange ulike uttrykk og former, men noen fellestrekk er det å finne. Det gjelder i særdeleshet på det som vi opplever er det mest sentrale. Jesus er den samme i dag Sentralt i våre menigheter finner du skriftstedet Hebreerne 13:8 hvor vi leser; «Jesus Kristus er den samme i går,

Read More

Et bredere bilde av Åndens liv

Sommerens taler har hatt et fokus på å inspirere til å få en større del av det livet som finnes i Guds Ånd. Vi har lett for å redusere det som er knyttet til Åndens liv til nådegaver eller Åndens frukt. Denne sommeren har jeg forsøkt å gi et bredere bilde av Åndens liv. Jeg

Read More

Tørst etter et Åndsfylt liv

Når man hører taler om Åndsfylde og Åndens kraft er løsningen ofte å finne et sted mellom moralisme og mystisisme. Med moralisme mener jeg at man har noen lover og regler som må være på plass for at Ånden skal få råde. Hellighet og bønn er vanlige favoritter. Det skal ikke stikkes under en stol

Read More

Mye å takke Gud for

Foruten det faktum at vi har mye å takke for som lever i Norge, så er det grunn til å takke for at man er frelst. Det låter muligens som en klisje, men jeg kan ikke annet enn å være takknemelig for disse to store sannheter i mitt liv. Våre goder Jeg var akkurat i

Read More

Da de hadde sett Ham

Luk 2:8-20. Da de hadde sett Ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette Barnet. Luk 2:17 (overs. fra Bibelen Guds Ord – BGO). Nedtellingen i forbindelse med Mayakalenderens avsluttning startet en rekke prosesser i mange. Noen forberedte seg med innkjøp av varer, gravde huler og skaffet våpen. Andre var

Read More

Inkluderings teologi

Den 17. september 2012 gikk Israel inn i et nytt år som er 5773 etter Adam. I den forbindelsen feirer man Rosh HaShanah. Feiringen bærer i seg to elementer: menneskets skapelse og basunens høytid. Man feirer at menneskets opphav er fra Gud. Dette er av stor betydning for forståelsen av vårt selvbilde, bildet av andre

Read More

Bønnens Hus

Jesus sa at «mitt hus skal kalles et bønnens hus» (Matt 21:13). Kirker er idag kjent for å være sosiale, hyggelige osv, men er det noen som har bønn som et kjennetegn? Jovisst ber vi, vi har da menighetshus som vi kaller bedehus her til lands. Bønn er et slikt tema som ofte bringer dårlig

Read More