Ord for Livets Vann

Livets Vann for 2021.De fleste av oss blir berørt, opprørt og muligens en smule bekymret når vi ser på 2020 som vi akkurat forlot og det vi drar med oss derifra inn i det nye året. 2020 kan på mange måter virke året vi bare kansellerer. Vi som har Jesus i sentrum, behøver ikke miste

Read More

Hvor lettpåvirkelig er du?

Halleluja ropene runget gjennom Jerusalems gater, «velsignet være Kongen som kommer i Herrens navn». Jesus kommer til byen. Bare dager senere skulle hele folkeskaren vende seg mot den samme person og rope «korsfest». Det er en utrolig historie hvordan folkemengder går fra hyllest til forakt i løpet av bare noen dager og det mot en

Read More

Påsken 2020

Påsken 2020 er på mange måter annerledes enn tidligere påsker, men en ting er uforandret – budskapet i påske fortellingen. Jeg ønsker derfor å løfte den frem på en måte jeg ikke har kunnet gjort tidligere. Menigheter i vårt land har jo skåret ned møte hyppigheten til et minimum da folket skal på ferie. Vi

Read More
Vi flytter våre møter til Betania Stathelle sitt bygg!

Livets Vann på flyttefot.

Siden 1996 har Livets Vann hatt sine møter på Bamble Videregående skole. Det har vært en flott tid. Etter at vi solgte kirkebygget vi bygde i 1987 til Pinsemenigheten Betania i 1994, leide vi i en tid møtelokale av Betania. Fra 1996 åpnet det seg en mulighet til å leie lokaler på Bamble Videregående skole.

Read More

Naturlig overnaturlig!

Jeg vil gjerne utfordre deg til å se ditt liv i evighets perspektiv. Om vi klarer det vil livet vårt få en bedre balanse og vi får et bedre grunnlag til å ta valg i ulike saker. Med balanse tenker jeg på at våre liv ikke bare blir en prikk på Guds evige tidsakse, men

Read More

Hva kjennetegner en Foursquare menighet?

En Foursquare menighet kan ha mange ulike uttrykk og former, men noen fellestrekk er det å finne. Det gjelder i særdeleshet på det som vi opplever er det mest sentrale. Jesus er den samme i dag Sentralt i våre menigheter finner du skriftstedet Hebreerne 13:8 hvor vi leser; «Jesus Kristus er den samme i går,

Read More

Et bredere bilde av Åndens liv

Sommerens taler har hatt et fokus på å inspirere til å få en større del av det livet som finnes i Guds Ånd. Vi har lett for å redusere det som er knyttet til Åndens liv til nådegaver eller Åndens frukt. Denne sommeren har jeg forsøkt å gi et bredere bilde av Åndens liv. Jeg

Read More

Tørst etter et Åndsfylt liv

Når man hører taler om Åndsfylde og Åndens kraft er løsningen ofte å finne et sted mellom moralisme og mystisisme. Med moralisme mener jeg at man har noen lover og regler som må være på plass for at Ånden skal få råde. Hellighet og bønn er vanlige favoritter. Det skal ikke stikkes under en stol

Read More

Mye å takke Gud for

Foruten det faktum at vi har mye å takke for som lever i Norge, så er det grunn til å takke for at man er frelst. Det låter muligens som en klisje, men jeg kan ikke annet enn å være takknemelig for disse to store sannheter i mitt liv. Våre goder Jeg var akkurat i

Read More