Lovsang

I menigheten Livets vann står lovsang sentralt i Gudstjenesten

Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans store gjerninger! Salme 9:12

Slik sier Kong David det i salmene. At vi skal lovsynge Herren for hans mektige gjerninger, og ikke nok med det. Men vi skal gjøre dem kjent for hverandre. Derfor synger vi lovsanger som forteller hvem Gud, Jesus og Den Hellig Ånd er, hva Han har gjort og hva Han er for oss.

I menigheten Livets vann står lovsang sentralt i Gudstjenesten. En god del av tiden i våre Gudstjenester er derfor satt av til lovsang og tilbedelse i form av sang og bønn!
Vi ønsker å være en åpen kanal for Gud, slik at alle som er på våre møter skal få et møte med Ham

Lovsangstjenesten i Livets vann
I Livets Vann sitt lovsangsteam ønsker vi alltid å være i en prosess hvor vi utvikler oss musikalsk og ikke minst åndelig. Vi vil gi alle som har et ønske om å prøve seg i lovsang en mulighet til det. Det eneste vi ønsker for deg er at du kjenner Gud og har Jesus som Herre i ditt liv. Er også veldig bra om du har noe musikalsk grunnlag.


Lovsangs biblioteket


Lytt til sangene her

Alt jeg vil ha:


Du er veien jeg skal gå:


La meg kjenne Deg igjen:


Trofaste Gud:


Last ned lovsangsangstekstene her

[downloads query=»category=1&orderby=title»]