Visjon

Vi er en plogspissmenighet som bereder vei for Herren til en møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds rike i hverdagen.

Vi er en plogspiss menighet i det å bygge Guds rike;

Tre steg:

1.) Elske 1.Joh 3:9-18 Sann omsorg
Strekker oss for å oppsøke…
Vi tror på kjærlighet i tre dimensjoner:

  • Først kjærligheten til Gud. Vi elsker Ham for den Han er og alt det Han gjør.
  • Kjærligheten til oss selv. Gud er glad i oss og har fridd oss fra synd og fordømmelse. Det er derfor viktig at vi kan se oss selv slik Gud ser på oss.
  • Kjærligheten til vår neste. Bibelen sier at vi skal elske vår neste som oss selv.

Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Vi ønsker derfor å gjøre vårt ytterste for at Guds plan og vilje skal utføres på dette området.

2.) Etablere. Ef 4:11-16 Bygge
Fremelske den enkeltes gaver…
Denne delen har to sider:

3.) Engasjere. Ap 1:8
Delta i det tverrkirkelige og forbønns ansvar…
Vi ønsker å forberede mennesker på et engasjement på flere plan.

  • Lokalt, i hjemmet, menigheten og nærmiljøet.
  • Nasjonalt, i nettverk med andre menigheter, landsdekkende evangeliserings prosjekter, menighets       planting og styrke arbeidet i Foursquare Norge og Guds rike.
  • Globalt, å være delaktige ved å gi støtte til, be for og sende mennesker til de 12 000 unådde folkeslag for å nå disse med evangeliet.