Søndagsskolen

På formiddagsmøtene er det søndagsskole. Her skjer det mye gøy!

Vår visjon er at barna blir frimodige etterfølgere av Jesus ved å kjenne ham som venn, frelser og Herre

Vi har en liten søndagsskole på opptil ni barn, foreløpig. Alderen varierer fra 1 til 9 år.
Søndagsskolen er annenhver søndag og går paralellt med formiddagsmøtet kl 11:00.
Søndags klubben
Barna er med på litt av lovsangen før de går til sin samling.
Samlingene inneholder bibelundervisning (ofte med flanellograf), sang lek og aktiviteter.
Vi legger vekt på at hvert barn blir sett og føler seg hjemme i menighetsfamilien.

Vi ønsker nye barn velkommen til å være sammen med oss i Livets Vanns søndagsskole!