Uturn

uturn stathelle
Uturn er menighetens outreach for ungdom mellom 13 og 18 år.

På samlingene våre har vi andakt, lovsang, et felles snack-måltid og underholdning. Vi ønsker å knytte vennskap med alle som kommer, skape fortrolighet på tross av ulikheter, men mest av alt ønsker vi å lede dem til vår frelser Jesus Kristus.

”Vi vil være ungdom preget av Jesus, med omgivelser preget av oss.”