Møtested

Vi har våre møter i Betania Stathelles lokaler: Reidunsvei 1