Vi flytter våre møter til Betania Stathelle sitt bygg!

Livets Vann på flyttefot.

Siden 1996 har Livets Vann hatt sine møter på Bamble Videregående skole. Det har vært en flott tid. Etter at vi solgte kirkebygget vi bygde i 1987 til Pinsemenigheten Betania i 1994, leide vi i en tid møtelokale av Betania. Fra 1996 åpnet det seg en mulighet til å leie lokaler på Bamble Videregående skole.

Read More

Naturlig overnaturlig!

Jeg vil gjerne utfordre deg til å se ditt liv i evighets perspektiv. Om vi klarer det vil livet vårt få en bedre balanse og vi får et bedre grunnlag til å ta valg i ulike saker. Med balanse tenker jeg på at våre liv ikke bare blir en prikk på Guds evige tidsakse, men

Read More

Skaperverkets mysterium

Biologisk informasjon styrer utviklingen av livet. Men hva er kilden til denne informasjonen? Kan den ha blitt produsert av en ikke-styrt darwinistisk prosess? Eller ligger det en intelligent design bak? Se filmen i vinduet over. «The Information Enigma» er en fascinerende 21-minutters dokumentar som undersøker mysteriet bak den biologiske informasjonen, problemene det møter i den

Read More