Hva kjennetegner en Foursquare menighet?

En Foursquare menighet kan ha mange ulike uttrykk og former, men noen fellestrekk er det å finne. Det gjelder i særdeleshet på det som vi opplever er det mest sentrale.

Jesus er den samme i dag
Sentralt i våre menigheter finner du skriftstedet Hebreerne 13:8 hvor vi leser; «Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid». Dette er for oss et viktig poeng, Jesus har ikke forandret seg. Vi kan vente det samme av Ham i dag som man kunne i den tiden Han vandret på jorden.

Jesu fire tjenester
Foursquare sporer sitt navn til fire kjerneområder i Jesu forkynnelse og gjerning. Korset viser til Hans død for våre synder. Kalken peker på legedom som har sitt opphav i forsoningen. Duen er et symbol på Den Hellige Ånd som Jesus lovet skulle komme over de troende fra Pinsedag. Til slutt er kronen symbolet på Jesu kongerike og han gjenkomst.

Foursquare kjennetegn
Ut fra disse kjerneområder ser vi så seks måter som dette gir seg til kjenne. Alle disse finner vi også i avsnittet i Apostlenes gjerninger 1:1-8.

Læren
Ser man for seg Foursquare symbolene vil man over disse sette det første punktet som handler om læren. I Apgj 1:1-2 omtales lære to ganger. Vi lærer at Guds Ord er ufeilbarlig og levende. Læren var noe Apostlene la stor vekt på. Dette var for å beskytte de troende fra alvorlige feilgrep. Historien vi lærer fra hele det gamle testamentet handler om et folk som vek bort fra det Ordet Gud hadde gitt dem. Det kostet dem dyrt.

Familierelasjoner
De to neste kjennetegnene finner vi på høyre side av symbolene. Øverst av dem ved siden av kalken er det vi kaller «Familierelasjoner». Dette springer ut fra den legedom vi finner i Jesus som gjelder alle livets områder. I Apgj 1:4 står det at Jesus var sammen med dem, dette er det som binder oss sammen uansett relasjoner. Familierelasjoner henspeiler for oss både på vår nærmeste familie, men også på menighetsfamilien. Her er mangfoldet stort, men slik er det også på menneskekroppen. Alle er viktige, både de synlige og mindre synlige lemmene.

Under familien utvides begrepet med Guds rike inspirert interkonfesjonelle relasjoner. To vers i Apgj 1:3, 6 omtaler Guds rike på ulike måter. Israel ventet på et fremtidig rike, men Jesus peker på at Guds rike her og nå er helt avgjørende. Jesu rike er altså ikke bare fremtidig, men gir seg til kjenne ved at vi bygger relasjoner på kryss og tvers av menigheter og organisasjoner som er engasjert for å fremme Guds rike.

Utrustning
På den andre siden av symbolene finner vi to andre kjerne begreper. Øverst av disse er det vi kaller «utrustning av ledere». Dette skjer først og fremst i det vi leser i Apgj 1:5 hvor de skal døpes med Den Hellige Ånd. Eller gjennomdynkes av Den Hellige Ånd. Vi tror at Gud salver og utruster mennesker til ulike tjenester. Ledere for oss er alle som leder noen, ved bevisstheten om hvem de er i Kristus. Utrustende lederskap er salvet av Den Hellige Ånd, men springer også ut fra en livsstil preget av et korsmerket liv.

Under denne finner vi et kjennetegn som tilsynelatende er helt lik den forrige. Denne kaller vi «Utrustet med Den Hellige Ånds kraft». Forskjellen ligger i at den første setter fokus på lederskap, men denne handler om kraft til alle uavhengig av lederskap. Den Hellige Ånds kraft som vi leser om i Apgj 1:8a er for alle troende. Dette er ikke forbeholdt ledere. Den Hellige Ånd gis til alle aldre og alle som tørster etter dette. Vi vet at vi får Den Hellige Ånd i frelsen, men denne teksten viser til et liv som preges av Den Hellige Ånds kraft.

Oppdraget
Alle disse kjennetegn munner ut i det siste som vi kaller «Felles oppdrag». Vi finner dette i Apgj 1:8b, hvor det understrekes at vi alle er vitner om Jesus overalt hvor vi ferdes. Vi tror på et oppdrag som følger med oss hvor vi går i hverdagen. Der vi ferdes har vi en funksjon i å være vitner om Jesus. Grunnen til at vi fortsatt er her på jorden er at vi forteller gode nyheter til alle som vil lytte.

Erik Jensen

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.