Da de hadde sett Ham

Luk 2:8-20. Da de hadde sett Ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette Barnet. Luk 2:17 (overs. fra Bibelen Guds Ord – BGO). Nedtellingen i forbindelse med Mayakalenderens avsluttning startet en rekke prosesser i mange. Noen forberedte seg med innkjøp av varer, gravde huler og skaffet våpen. Andre var

Read More