Skaperverkets mysterium

Biologisk informasjon styrer utviklingen av livet. Men hva er kilden til denne informasjonen? Kan den ha blitt produsert av en ikke-styrt darwinistisk prosess? Eller ligger det en intelligent design bak? Se filmen i vinduet over. «The Information Enigma» er en fascinerende 21-minutters dokumentar som undersøker mysteriet bak den biologiske informasjonen, problemene det møter i den

Read More