Sten Sørensen

Sten har vært pastor i 36 år i ulike menigheter og konfesjoner. Han kjenner godt hele bredden av norsk kristenhet gjennom sitt brede Guds rike engasjement. Han har vært leder for DAWN Norge og han har vært engasjert i Troens bevis siden 1997 blant annet som rektor for bibelskolen og styreleder i misjons arbeidet. Sist var han også styreleder for Håpets Festival med Franklin Graham i Oslo spektrum. Sten er svært samfunnsengasjert og menighets orientert, han vil kunne trekke vekseler på sin brede erfaring og sitt omfattende forfatterskap der han har skrevet og bidratt til et tyvetall bøker. Sten er gift med Elsbeth og de har fire voksne barn.