Winter Challenge: Se hverandre – Yuly Almanza Jacobsen – 7. april 2012

Yuly Almanza Jacobsen tar utgangspunkt i tema for leieren: «Se hverandre».
Hun bruker puslespillet som eksempel. Når én brikke er borte, er puslespillet ufullstendig. Ut fra Hebreerne 10:24 blir vi utfordret til å ha omtanke for hverandre og bry oss når noen har det vanskelig.