Winter Challenge: Oppstandelsens betydning – Erik Jensen – 8. april 2012

Pastor Erik Jensen forkynner på ungdomsleieren Winter Challenge 1. påskedag. Her tar han for seg Jesu oppstandelse fra døden og hva den betyr for oss. I Lukas 24, vers 36-49 leser vi om Jesus som møter disipplene etter at Han har stått opp.