Vi tror at Bibelen er Guds Ord – Erik Jensen – 1. september 2013

Pastor Erik Jensen fortsetter serien «Dette tror vi». Det er så mange stemmer som forteller oss hva du skal tro og bygge livet vårt på. Man kan fort bli forvirret, men vi har et særdeles godt fundament, Bibelen! Hva er vårt syn på den? Og er det så nøye hva vi tror? Her får vi se viktigheten av at vi tror at bibelen er Guds Ord.