Guds lys

Erik underviser om verdens lys og viser oss hvem som er det egentlige lyset.
Og han viser oss hvor avhengige vi som troende er av det virkelige lyset nemlig Gud.
Erik vitner også om sin reise i østen og alt Gud har åpnet for under reisen.