Var Gideon en sleiping og hvilken sammenligning har han med dagens menighet.

Timothy viser oss her at Gideon var en sleip og feig fyr som prøvde å slippe unna.
Og ikke nok med det han tjente seg selv mer enn Gud også.
Hvilke sammenligninger kan vi dra til dagens menigheter rundt dette?

PS! opptaket er gjort ute med mobiltelefon, så det inneholder litt bakgrunnstøy og er klippet ned noe på grunn av hendelser som ikke er relatert til budskapet.