Utvalgt, utrustet & utsendt!

Erik taler her om at Gud har utvalgt oss, utrustet oss og utsendt oss for å være en forskjell til denne verden.
Vi er ikke ment å være lik denne verden, men vi er valgt til å være et bedre alternativ til det som skjer i verden.
Gud har gitt oss utrustningen til å kunne være akkurat det og han har gitt oss det vi trenger for å være utsendt.
Vi må bare gripe det og ta i bruk alt det Gud har gitt oss.
Og vi må velge å bevare det vi har fått for å stå løpet ut.