Utøst som et drikkoffer – Erik Jensen – 17. mars 2013

Pastor Erik er tilbake fra misjon i Kambodsja, Thailand, Hong Kong og Kina. I budskapet tar han utgangspunkt i Filiperbrevet kapittel 2, vers 17 der Paulus sier: «Ja, og hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under ofringen og tjenesten for deres tro, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle».
Her kommer Erik inn på det offer som vi kristne blir kalt til å ta. Her får vi høre sterke skildringer av mennesker han har møtt på misjonsreisen.