Ungdomsmøtet lørdag kveld – Bob Johnson – 12. september 2015

Bob Johnson forkynner på ungdomsmøtet lørdag kveld i menighetskonferansen. Her tar han opp tre ting: Nummer én: Gud er god og Han er vår pappa. Du er skapt helt perfekt og Han har lagt unike drømmer i deg. Nummer to: Djevelen er en tannløs hund som er overvunnet. Makten han har er begrenset og vi har autoritet over han. Det tredje: Dere må ha kraft for å følge drømmene Gud legger i dere. Vi trenger Den Hellige Ånd og Hans ledelse.