Undervisningsfokus 2015 – Erik Jensen – 27. desember 2015

Pastor Erik Jensen tar her et tilbakeblikk på året 2015 i Livets Vann. Hva har vi vært med på og hva har vært undervisningsfokuset?
Vi ser at den røde tråden gjennom året har vært å bli rustet til all god gjerning
2. tim 3,17