Troens lydighet – Jan Helge Frøen – 14. desember 2014

Vi hadde besøk av Jan Helge Frøen (seniorpastor i Tønsberg Frikirke) på Livets Vann sitt formiddagsmøte. Her kommer han inn på forholdet mellom Ordet og Ånden. Vi leser fra Hebreerne kapittel 3, vers 7 og 4, vers 2: Og vi formanes til å la Ordet prege troen vår, og være lydige til Den Hellige Ånds ledelse.