Tørst etter et Åndsfylt liv, del 2 – Erik Jensen – 29. juni 2014

Her fortsetter pastor Erik Jensen serien «Tørst etter et Åndsfylt liv». Vi ser på Åndens funksjon i våre liv og hvordan Han kan forandre oss og våre omstendigheter. Spørsmålet til samtale er: Hvordan gjenkjenner du Den Hellige Ånd i ditt liv?

Denne sommeren blir dette temaet for møtene på Bamble Videregående Skole søndagene klokka 19.00.