The Lion Generation (Løve-Generasjonen) – Bob Johnson – 25. januar 2014

Lørdags kveld var det tredje kveldsmøtet i fellesmøtene i Bamble 2014. Dette møtet var viet spesielt de unge. Her forkynner Bob Johnson til «Løve-generasjonen», den neste ungdomsvekkelsen!

Alle preknene er tolket til norsk. Forbønnen fra talerstolen er tatt med i siste del av opptaket. Dette for at du som lytter også skal bli betjent.