Syndefallet – Erik Jensen – 22. september 2013

Dette er tredje punktet i serien «Dette tror vi». Her tar Pastor Erik Jensen for seg temaet «syndefallet» og går ut fra skriftstedet i Romerbrevet kapittel 5 vers 12 til 21. Her kommer vi inn på hvor alvorlig og dypt fallet er for mennesket og behovet for Frelseren Jesus.