Spør hvorfor før hvordan – Pål Pedersen – 26. februar 2017

Pål Pedersen prekte på kveldsmøte i Livets Vann. Her ser han på motivasjonen for hvordan vi handler. Han tar opp spørsmålet: «Hvorfor handler vi som vi gjør?» Ut fra Lukas kapittel 4 vers 16 ser vi på Jesus sitt «hvorfor». Jesus visste hvorfor Han hadde kommet.