Sinnets fornyelse, del 3 – Kari Edskerud – 25. oktober 2014

Kari Edskerud underviser del 3 i seminaret om sinnets fornyelse. Her går hun nærmere inn på hva forkastelse og opprør gjør med våre liv og hvordan vi reagerer. Finner vi løsninger selv eller kommer vi til Gud med det? Vi får eksempel i historien om Kain og Abel i 1. mos 4, fra vers 3.