Ser du hva Gud gjør?

Timothy stiller spørsmålet om menigheten kan se hva Gud gjør for oss og blant oss.
Han viser oss hvor blinde Israelerne var under ørkenvandringen og faktisk ville gå tilbake til Egypt.

Han stiller oss spørsmålet om vi vil gå tilbake til verden fordi vi ikke klarer å se hva Gud faktisk gjør og har gjort for oss.
Er vi våkne nok eller trenger vi å våkne opp mer?