Seminar om Godhetsaksjon – Egil Elling Ellingsen – 24. januar 2015

Her får vi høre praktisk undervisning om hvorfor og hvordan gjennomføre en Godhetsaksjon. Og vi får høre historier og erfaringer fra Godhetsaksjoner gjort i Stavanger.
Egil Elling Ellingsen er hovedtaler på fellesmøtene i Bamble 2015. Han er pastor i IMI kirken i Stavanger der de har fokusert på å påvirke byen med Guds godhet. Dette var også gjennomgangstema for fellesmøtene i år.