Seminar del 4: Kommentarer til seminar – Peder A. Tyvand – 9. juni 2012

Professor i fysikk, Peder A. Tyvand får ordet på den avsluttende delen av seminaret, lørdag. Her reflekterer han over det som er blitt sagt og deler egne tanker om vitenskapen og Intelligent design. Kjell J. Tveter kommer også med noen kommentarer til spørsmål stilt fra salen.