Sannheten er fra Gud og er hos Gud

Sannheten er ikke noe vi finner inne i oss selv, den er fra Gud og oppstod ikke fra mennesket eller kommer til å gjøre det.
Å lytte til magefølelsen er for eksempel ingen målestokk for sannheten, det vil bare være din sannhet.
Denne sannheten stemmer ofte ikke med den sannheten som er opprinnelig, den som ble skapt av Gud.
Derfor oppstår så mange utfordringer i denne verden nettopp fordi vi overser Guds sannhet i bytte med vår egen.