Sanne Jesu Kristi etterfølgere – Erik Jensen – 21. september 2014

Pastor Erik Jensen preker her om å være sanne Jesu Kristi etterfølgere. Dette er et ord som beskriver vår menighets visjon og vil følge oss videre. Her går han ut fra ordet i 1 Korinterne 11, vers 1 hvor Paulus sier: Vær mine etterfølgere slik også jeg er Kristi etterfølger.