Same same, but different

Erik bruker her et typisk Asiatisk uttrykk for å illustrere menighetene og menneskene i Guds rike.
Vi har alle det samme grunnkallet, men vi har forskjellige funksjoner og oppgaver utover det.
Og dette gjelder menighetene like mye som enkeltpersonene i våre menigheter.

Herrens legeme består av mange lemmer, men ingen av disse har den samme funksjon.
Og disse gjør legemet til en komplett skapning sammen og ikke hver for seg.
Enhet er et nøkkelord som blir viktig i dette.