Profetienes betydning for menigheten og deg!

Erik belyser her betydningen av menighetens profetier og viser også hva menighetens spesielle funksjon i Guds rike.
Vi som en liten menighet i antall blir av flere omtalt som omfattende på grunn av vår utstrakte virksomhet.
Vårt arbeid er mye viktigere enn vi tror sett med øyne som har oversikt enn den enkelte ofte kan se.