Preken: Vennlighet og godhet – Finn Jensen – 26. februar 2012

Vi hadde gleden å ha besøk av Finn Jensen på kveldsmøtet søndag 26. februar. Han tar utgangspunkt i Filipperne 4, 4-5 hvor det står: Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.
En praktisk preken i hvordan troen vår kan vise seg i vennlighet og godhet. Og hvilken påvirkningskraft
dette har på mennesker rundt oss.