Preken: Uken som forandret verden – Erik Jensen – 1. april 2012

Pastor Erik Jensen tar utgangspunkt i teksten i Matteus 21 om Jesus som rir inn i Jerusalem. Jesus er på vei inn i den mest avgjørende uken i hele sitt liv.
Han skal være verdens frelser og Guds offerlam. Han skal møte mørkets fyrste til kamp, ansikt til ansikt. Han skal bære all verdens synd. Han skal oppleve Faderens avvisning og Han skal møte kors-døden i all sin grusomhet.