Preken: Tre stadier i kristenlivet – Pål Pedersen – 7. oktober 2012

Vi hadde gleden av å ha Pål Pedersen hos oss igjen! Han utfordrer oss å ta et steg videre i livet med Gud. Når Gud har utrustet oss med sin kraft, så er det for en hensikt. Han vil lede oss ut i tjeneste for Ham. Pål pedersen viser til Jesus: Etter at Han var døpt og utrustet med Den Hellige Ånd, ble han ledet ut i ødemarken for å fristes. Slik kan vi også oppleve motstand.