Preken: Som han pleide – Erik Jensen – 2. oktober 2011

Pastor Erik Jensen talte på formiddagsmøtet søndag 2. oktober på Bamble Videregående Skole.

Her forkynner han om nødvendigheten av å ha faste tider for Gudstjenesten, fellesskapet, bønnen og ordet. Vår tid med Gud kan sammenlignes med et instrument som stemmes mot kammertonen.

Preknen begynner med et lite klipp fra lovsangen. (ca. 2 min.)