Preken: Slått ned, men ikke utslått – Janno Peensalu – 6. januar 2013

Pastor Janno Peensalu fra Estland besøkte oss på formiddagsmøtet i Livets Vann. Her tar han utgangspunkt i 1. Korinter 10, vers 13 hvor vi ser at vi møter fristelser, men Gud er trofast og han vil ikke la oss bli fristet over evne.
Mennesker som lykkes er ikke nødvendigvis de med størst talent, men de som er overgitt til sin sak og ikke gir opp. Selv om de skulle falle ser de ikke på det som endelig men lærer av det og reiser seg igjen!