Preken: Reproduksjon – Pål Pedersen – 4. mars 2012

Vi hadde gleden av å ha besøk av Pål Pedersen på formiddagsmøtet søndag 4. mars.
Her snakket han om å reprodusere det vi har fått. Han stilte også spørsmålet: Hva reproduserer du?
Og utfordret oss til å være frimodige i å dele det gode budskapet vi har fått slik som Peter og Johannes:

Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket,
undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus (Apg. 4,13)

De så og forsto at Peter og Johannes hadde vært sammen med Jesus.

Tilslutt fikk vi se en video som viser hvilket budskap vi har: