Preken: Perspektiv i lys av oppstandelsen – Erik Jensen – 22. januar 2012

Pastor Erik Jensen preker ut fra teksten i Johannes 20, 4 – 14. Den handler om Peter, Johannes og Marias møte med den tomme graven. Hver av dem møtte Jesu oppstandelse med forskjellige perspektiv. Hvilket perspektiv har du?