Preken: Overgivelse – Erik Jensen – 11. mars 2012

Pastor Erik Jensen preker ut fra teksten i Lukas 7. 36 – 50 om kvinnen som vasker og salver Jesu føtter. Vi får også høre om hans opplevelser i Butan. Her får vi høre om munkenes overgivelse til noe som ikke er av den kraften vi finner i evangeliet om Jesus. Og vi får se hvordan kvinnen møter Jesus og får sine synder tilgitt og livet opprettet.