Preken: Mer Gud – Erik Jensen – 11. desember 2011

Pastor Erik Jensen talte på formiddagsmøtet søndag 11. desember på Bamble Videregående Skole. Han går ut fra Kolosserbrevet 2, 1 – 3 og Hebreerbrevet 6, 9 – 12 og viser at Gud har så mye mer for oss. Han gir oss også flere eksempler fra misjonsreisen han var på i India og Nepal.