Preken: Menighetens visjon i lys av Guds løfter – Erik Jensen – 8. januar 2012

Pastor Erik Jensen fortsetter forrige søndagens budskap ved å dele menighetens visjon i lys av det å gå «gravid» med Guds løfter. Han delte ut fra Marias samtale med engelen i Lukas 1, 37 – 38. Deretter så vi på menighetens visjon:
Vi er en plogspiss menighet som bereder vei for Herren til en møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds Rike i hverdagen.