Preken: Lovløst Kristusliv? – Erik Jensen – 18. mars 2012

Pastor Erik Jensen preker ut i fra teksten i 5. Mosebok kapittel 8. og 1. korinterne 10, vers 6 og 11. Her får vi se at det som hendte med Israels folket i det gamle testamentet tjener som eksempel for oss i dag. Vi får også se hvordan hele Guds bud også gjelder for oss, og hvilke løfter som ligger i å lyde Guds stemme.