Preken: Hvordan holde fast på troen i de siste dager – Erik Jensen – 23. september 2012

Pastor Erik Jensen viser på en praktisk måte hvordan vi kan stå faste i troen ut fra åpenbarings boken 2, 1-7. Disse ordene er ikke ment til fordømmelse men gi menigheten hjelp i en vanskelig tid.
Vår velferd, vestlig tenkning og moral kan være elementer som vil drive oss bort fra Gud. Men Han vil gi oss styrke til å stå faste i troen og følge Jesus i vår hverdag.