Preken: Gudsfryktens hemmelighet – Erik Jensen – 30. september 2012

Pastor Erik Jensen preker ut fra ordet i 1. Tim 3, 14 til og med 4, 16. Her tar han opp tråden fra forrige søndag om hvordan vi bevarer troen. Videre får vi se at når Gudsfrykten blir forklart, så viser skriften til en person, Jesus Kristus og hvem Han er. Gud åpenbart i kjød.