Preken: Evangeliet til de unådde – Erik Jensen – 05. februar 2012

Pastor Erik Jensen preker ut fra teksten i Apostlenes gjerninger 14, 1 – 7. Her hører vi om hvordan evangeliet går fram når Paulus og Barnabas forkynner i Ikonium. Selv under stor motstand velger de å fortsette frimodig.
Denne frimodigheten kan vi spore opp også i dag. Vi får se på verdenskartet hvordan evangeliet går fram i de forskjellige verdensdeler. Men fortsatt er det flere etniske folkegrupper som enda ikke har hørt evangeliet for første gang.