Preken: Et Ord fra Gud – Erik Jensen – 16. desember 2012

Pastor Erik Jensen preker ut fra teksten Hebreerne 1, vers 1 og 2 om at Gud taler til oss ved Sønnen. I forbindelse med julen ser vi på det store underet; at Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss! Her får vi insikt i de forskjellige måter Gud taler til oss på.