Preken: Den troendes autoritet – Keith Holladay – 21. oktober 2012

Keith Holladay besøkte kveldsmøtet på Livets Vann med budskapet om den troendes autoritet. Her tar han utgangspunkt i Efeserne 1, 18 til 2, 10 hvor vi får se den troendes stilling i Jesus Kristus. Og i johannes 14, 12 ser vi at vi kan gjøre de gjerningene som Jesus gjorde. Her får vi gode eksempler på at Jesus virker gjennom vanlige mennesker som deg og meg!