Preken: Da de hadde sett Ham – Erik Jensen – 23. desember 2012

Pastor Erik Jensen forkynte lille juleaften på Livets Vann. Her går han ut fra juleevangeliet i Lukas kapittel 2. Gjeterne fikk besøk av en engel som sa at de skulle se et tegn: «Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Gjeterne lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Hva var det gjeterne så og forsto? Her får vi være med og se på barnet i krybben!